Безплатна доставка над 200 лв. 0700 16 036 hpshop@cnsys.bg

Връщане на стока

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Потребителят да е предоставил на СИЕНСИС АД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати за негова сметка или предаде стоките обратно на СИЕНСИС АД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на СИЕНСИС АД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на СИЕНСИС АД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Сумата заплатена за стоката/продукта ще бъде възстановена по банковата сметка на клиента.

HPshop CNsys.bg
Logo
Register New Account
Reset Password
Сравни продуктите
  • Total (0)
Сравни
0
Количка