Безплатна доставка над 200 лв. 0700 16 036 hpshop@cnsys.bg

Сервиз

Накратко за нас

Ние сме оторизиран сервиз на HP настолни и преносими компютри за домашна и офис употреба, компютърно оборудване от корпоративен клас, монитори и техника за печат.

Предоставяме сервизни услуги и техническо обслужване на територията на цялата страна и разполагаме със собствени сервизни офиси в София, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Русе и Велико Търново.

Екипът на сервизната ни организация преминава през задължителни технически обучения и сертификация от HP Inc., за да може всеки инженер да получи необходимата сервизна квалификация за дейностите, които извършва. Това важи, както за София, така и за сервизните екипи в цялата страна.

Защо оторизиран сервиз?

Оторизираният сервиз е сервиз с договор за сервизна дейност, подписан директно с производителя на съответното оборудване.

Оторизираният сервиз ви дава гаранция за качество и надежност, тъй като стриктно спазва сервизните процедури и модел на обслужване, наложени от съответния производител.

Като оторизан сервиз CNSYS преминава регулярни одити от страна на HP Inc. и всички сервизни дейности се мониторират централизирано.

Ние работим с оригинални резервни части, които са предоставени или закупени директно от производителя и се предоставят само и единствено на оторизирани сервизи.

СИЕНСИС АД е директен партньор с най-висока степен
HP Power Services

СИЕНСИС АД е оторизиран сервиз за гаранционен и извънгаранционен сервиз на HP Inc продукти за домашна и офис употреба.

СИЕНСИС АД е единствен оторизиран гаранционен и извънгаранционен сервиз в България за продукти от серията HP Pavilion.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ

 1. Всички устройства за сервиз, които не са с включена гаранция тип on-site от производителя, се приемат директно на адресите на сервизните офиси на СИЕНСИС АД.
 2. Съответното проблемно устройство може да бъде доставено лично или с куриер. Транспортните разходи до избран сервиз на СИЕНСИС АД са за сметка на клиента.
 3. С цел да се избегне забавяне и последващи усложнения е задължително премахването или предоставянето на всички пароли от устройството.
 4. За продукт в гаранция клиентът може да остави и впоследствие да получи обратно устройството си при търговеца, от когото е закупено.
 5. След пристигане в сервиз на СИЕНСИС АД устройство се приема само след предварителна визуална инспекция, което е първо задължително, но не достатъчно, условие за пълното и точно диагностициране и установяване на реалното техническо състояние на устройството.
 6. При подробната последваща диагностика на устройството от оторизирано техническо лице е възможно да бъдат открити повреди, незабелязани при неговото приемане. Това може да доведе до заключения и действия, различни от тези при предварителната визуална инспекция, както и до отказ на гаранционно обслужване.
 1. Всички устройства, които подлежат на гаранционен сервиз, трябва да са придружени с документ за покупка и гаранционна карта, придружени с кратко описание на проблема (симптоми за проявен дефект), информация за устройството и данни за контакт с клиента.
 2. При предаване на устройството директно в сервиз на CNSYS се попълва Сервизна поръчка, която е с уникален идентификационен номер, и се получава и подписва от клиента на хартиен носител.

В поръчката се попълват :

  1. Данни за контакт (Политика за защита на личните данни);
  2. Оплакване на клиента (симптоми за проявен дефект);
  3. Техническа и продуктова информация за устройството.
 1. С подписване на Сервизната поръчка клиентът се съгласява, че предава устройство, което е използвано, със следи от употреба и че всички неизправности, скрити дефекти и вътрешни повреди, следи от неправилна употреба и неоторизирани модификации, които могат да се установят по време на диагностиката са възникнали преди предаването на продукта за сервиз.
 2. С подписване на Сервизната поръчка клиентът се съгласява с Общите условия на СИЕНСИС АД за приемане и сервиз на устройството.
 1. Гаранционното обслужване на продуктите се извършва в съответствие с гаранционните условия на производителите на съответното оборудване.
 2. Срокът за изпълнение на сервизната услуга за продукти в гаранция е до 30 дни от датата на рекламация, съгласно законодателството на Република България.
 3. За всички устройства в гаранция диагностиката и ремонт на хардуера са безплатни.
 4. Сервизната организация на СИЕНСИС АД работи само с оригинални части, доставени директно от производителите, и в този смисъл не носи отговорност за наличности и срокове на доставка при поръчка на резервни части или продукти, неналични в локалния склад.
 5. По преценка на производителя или на търговеца е възможно устройство, предоставено за диагностика и ремонт да бъде заменено, а не поправено.
 6. При подмяна на цяло устройство производителят не гарантира изпращането на ново и неупотребявано, а на работещо такова.
 7. Заменените устройства придобиват гаранцията на дефектния продукт, който става собственост на производителя и се изпраща към него.
 8. Според условията на някои производители устройства, които не са произведени за европейските пазари, не подлежат на гаранционно сервизно обслужване в България.
 1. Гаранцията на устройство, предадено за диагностика и ремонт, може да бъде отказана и премахната ако някое от следните условия е налице:
  • Дефекти, причинени от неправилна употреба, в това число: следи от механично въздействие или удар, изпускане, токов удар или електрoзахранване извън границите посочени от производителя за продукта, излагане на прах, заливане с течности, или въздействие на други фактори (влага, храна, напитки и т.н.) извън допустимите граници за нормална употреба, както и при използване на устрйството по начин различен от описания в ръководството на потребителя.
  • Ремонт, извършен от неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице.
  • Използването на продукта заедно с аксесоари или зарядни, които не са одобрени от производителя.
  • Проблеми, възникнали в резултат на допълнително инсталиран нелицензиран софтуер или модификация на съществуващия такъв.
  • Други условия, включени в гаранцията на конкретния производител.
 1. За дефектирали периферни продукти, които се използват с неоригинален консуматив (съвместим и пълнен), при констатация, че това е довело до възникналия проблем, гаранцията ще бъде отказана.
 2. Диагностицирането и отстраняването на хардуерни дефекти при гаранционни продукти, причинени от неправилна употреба или по друг начин нарушени гаранционни условия, не се покрива от гаранцията и се заплаща от клиента.
 3. При отказ на гаранционно обслужване на клиента се предоставя ценова оферта за извършване на извънгаранционен ремонт със съответната валидност.
 1. Извънгаранционното обслужване на устройства се извършва в съответствие с актуалната ценова листа на СИЕНСИС АД.
 2. В случай на извънгаранционен ремонт, при необходимост от доставка на резервни части или продукт срещу заплащане, Клиентът се уведомява по телефон или e-mail за техните цени и евентуален срок за доставка.
 3. Поръчката на части и продукти се извършва само в случаите, когато устройството е оставено за ремонт в сервизен център на CNSYS или след предварително заплащане.
 4. Сервизната организация не се обвързва с конкретен срок за извършване на услуги за продукти без или с изтекла търговска гаранция, тъй като зависи от наличността на резервни части, поддържана от съответния производител.
 5. СИЕНСИС АД предоставя 3 месеца гаранция на подменената сервизна част за HP устройства с изтекла търговска гаранция при следните условия:
  • Върнатото за повторен ремонт устройство не трябва да има повреди в резултат на неправилна употреба или по друг начин нарушени стандартни гаранционни условия.
  • Върнатото за повторен ремонт устройство е с дефектирала част, сменена при предишното приемане на устройството в сервиза.
  • Срокът на гаранция започва от датата на приключване на ремонта, записана в издаден от CNSYS сервизен протокол.
 1. За директно предадени устройства в сервиза на СИЕНСИС АД клиентът получава устройството си обратно само след представяне на Сервизна поръчка.
 2. При наличие на такси за части, услуги или задължения за извънгаранционен ремонт, те трябва да бъдат погасени предварително.
 3. Клиенти, желаещи да получат устройство обратно по куриер, уточняват детайлите по изпращане с представител на сервизния център.
 4. В случай на невзето устройството/оборудването, в рамките на 6 месеца след приключване на ремонта и получено уведомление, клиентът се съгласява, че СИЕНСИС АД има право да предаде продукта за рециклиране и не дължи никакви обезщетения на клиента.

CNSYS се задължава да уведоми клиента чрез телефонно обаждане или e-mail:

 • При промяна на предварително уговорените срокове за ремонт;
 • При отказ на гаранцията;
 • При невъзможност за ремонт на устройството, поради форс мажорни обстоятелства извън контрола на сервизната организация;
 • В случай на необходимост от допълнителна информация, свързана с отстраняването на  дефекти, описани от Клиента или диагностицирани в съответния сервизен център;
 • При завършване на сервизното обслужване на устройството и готовност за предаването му.

Всички допълнително дължими услуги се калкулират на база актуалната ценова листа на CNSYS към момента на извършване на услугата.

За извършените сервизни услуги се издава фактура, която може да се заплаща по банков път.

Клиентът няма право на отказ от ремонтна дейност, ако услугата е завършила напълно и/или изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждание от негова страна.

Сервизната организация не носи отговорност за:

 1. CNSYS не носи отговорност за налични в устройството данни или за тяхното запазване и архивиране (например: при подмяна на хард диск). Архивирането на документи, снимки и други данни, налични в дефектиралото устройството е отговорност на клиента.

! Моля, ако имате данни, които са важни за Вас, да предупредите при приемането на устройството. В този случай сервизните специалисти на CNSYS биха могли да направят архив на вашите данни, срещу допълнително заплащане.

 1. CNSYS не носи отговорност за нелицензиран софтуер, инсталиран на клиентските продукти.
 2. CNSYS не носи отговорност за повреди, причинени по време на транспорта на устройството от и към сервизния център.

Сервизна мрежа

Адрес: София 1680, ж.к. Бели брези, ул. Лерин 39; Национален телефон за поддръжка0700 16 036
Телефон: (02) 958 36 00E-mail: support@cnsys.bg,
Работно време: Всеки работен ден – от 09:00 до 18:00 часа

Адрес: Варна 9000, ул. Мир 3,
Телефон: (052) 614418,
E-mail: support_varna@cnsys.bg
Работно време: Всеки работен ден – от 09:00 до 18:00 часа

Адрес: Велико Търново 5000, ул. Любен Каравелов 51,
Телефон: (062) 602404,
E-mail: support_velikotyrnovo@cnsys.bg
Работно време: Всеки работен ден – от 09:00 до 18:00 часа-

Адрес: Русе 7000, ул. Църковна Независимост 27,
Телефон: (082) 823256,
E-mail: support_ruse@cnsys.bg
Работно време: Всеки работен ден – от 09:00 до 18:00 часа

Адрес: Пловдив 4000, бул. „България“ 105,
Телефон: (032) 637863,
E-mail: support_plovdiv@cnsys.bg,
Работно време: Всеки работен ден – от 09:00 до 18:00 часа

Адрес: Бургас 8001, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. Шар Планина, Бл.154, вход Б-партер
Телефон: (056) 811896,
E-mail: burgas_office@cnsys.bg
Работно време: Всеки работен ден – от 09:00 до 18:00 часа

Адрес: Стара Загора 6000, ул. Св. Отец Паисий 92,
Телефон: (042) 623216,
E-mail: support_starazagora@cnsys.bg
Работно време: Всеки работен ден – от 09:00 до 18:00 часа

HPshop CNsys.bg
Logo
Сравни продуктите
 • Total (0)
Сравни
0
Количка